„Доверие за здраве
АГПСМП”

Високо специализирана помощ при:

  • Зависимост към алкохол или наркотици. 
  • Консултации и лечение при психични проблеми.
  • Индивидуална, групова и семейна психотерапия.
  • Гарантирана конфиденциалност!

Възможности за:

  • Диагностика, консултиране и лечение
  • Заместващо и поддържащо лечение с Метадон и Субститол, поддържащо лечение с Налтрексон
  • Индивидуална, групова и семейна психотерапия

ЗАМЕСТВАЩО И ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ С МЕТАДОН И СУБСТИТОЛ ПРИ ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ОТ ОПИАТИ     Програмата разполага с 250 места за лечение с метадон и 75 места за лечение със Субститол. Информация за дейността на програмата можете да получите на телефон: 920 30 34, в делнични дни от 7.30 до 19.00 часа.

Програмата се основава на международните стандарти за добра клинична практика в заместващи и поддържащи програми и на изискванията на Наредба №24/31.10.2000г. на Министерство на здравеопазването.

     Програмата е терапевтична, високоструктурирана и е поставена в услуга на пациентите и обществото.

     Метадонът използван в програмата се предоставя:

  • безвъзмездно от Министерство на здравеопазването за 150 души
  • от лечебното заведение за 100 души.

Програмата разполага със свободни места.

Адрес: гр. София, ул. Найчо Цанов № 209(карта)

тел.: 920 30 34
GSM: 0885 11 59 12, 0887 76 45 50
e-mail: info@doveriezazdrave.com
работно време:

понеделник, сряда, петък : 7:30 – 13:30 ч.
вторник : 13:00 - 14:00 и 15:00 - 19:00 ч.
четвъртък : 13:00 - 19:00 ч.
събота, неделя : 10:00 - 12:00 ч.